Motivatiestips

Dit maakt het dragen van de oogpleisters interessanter

In de meeste gevallen zal uw kind vroeg of laat in de loop van de therapie het dragen van de oogpleister lastig vinden en zich ertegen verzetten om hem op te plakken. Voor een duurzame succesvolle therapie is het van essentieel belang dat het kind gemotiveerd blijft en meewerkt. Als ouders heeft u een beslissende inbreng bij de acceptatie van de therapie door uw kind. Hier zijn enkele tips voor u en uw kind om deze hindernis te overwinnen en de therapietijd zo aangenaam mogelijk te maken.

Mooie oogpleistermotieven zelf kiezen

Met de kleurrijke kindervriendelijke ORTOPAD®-motieven, kan de oogpleister een echt blikvanger worden. Laat uw kind de motieven zelf samenstellen en telkens zijn favoriete motief zelf uitkiezen. Zo betrekt u uw kind actief bij de therapie en geeft u het een gevoel van verantwoordelijkheid. Als uw kind zelf een oogpleister mag kiezen, voelt het zich "groot". Verschillende motieven voor meisjes en jongens brengen afwisseling en pret in de oogpleistertherapie van uw kind. Na het dragen ervan kunnen de pleisters op grote posters worden geplakt. U kunt ook samen met uw kind uw eigen poster maken, waarop de pleisters dan worden geplakt. Dit geeft het kind een mooie herinnering aan de tijd van de oogpleistertherapie.

U kunt hier nog meer leuke motivatieartikelen bestellen.

Positieve aanmoediging

Stem in met de keuze van uw kind, bijvoorbeeld "Je hebt echt een mooie oogpleister", en neem een positieve houding aan ten opzichte van het dragen ervan. Noem het dragen van de oogpleister 'cool'/'tof'/'leuk', ook voor de vriendjes en vriendinnetjes. Betrek ook andere personen erbij (grootouders, leraars, opvoeders) en vraag hen ook om uw kind deze positieve bevestiging te geven. Lof en goedkeuring leidt ertoe dat uw kind zich beter voelt. U kunt bijvoorbeeld ook een pleister op de favoriete knuffel van uw kind plakken, zodat het niet meer alleen een pleister hoeft te dragen. Geef uw kind het gevoel dat het iets bijzonders is om de oogpleister te mogen dragen.

Noodzaak uitleggen

Leg uw kind uit waarom het belangrijk is om de oogpleister regelmatig te dragen. Dit maakt het makkelijker om te begrijpen waar de oogpleister voor is. Dit lukt het beste als u werkt met argumenten uit de belevingswereld van het kind. Zeg bijvoorbeeld: "Net zoals een voetballer zijn benen moet trainen om goed te kunnen schieten, moet jij je ogen trainen om goed te kunnen zien." Uw kind kan meer doen met dit argument dan met medische verklaringen van een oogarts. Probeer daarom uzelf in de situatie van uw kind te verplaatsen. Als u uw kind serieus neemt en de noodzaak om de oogpleister te dragen uitlegt, zal uw kind sterker gemotiveerd zijn.

Vaste tijden vastleggen

Duidelijke structuren vereenvoudigen de oogpleistertherapie. Leg samen met uw kind vaste tijden vast voor het dragen van de oogpleister. Volg ook altijd de instructies van de orthoptist of oogarts op. In de meeste gevallen wordt samen met de deskundigen al een afplakschema opgesteld, dat individueel op uw kind is afgestemd. Stel een weekschema met vaste tijden op volgens de instructies van uw oogarts en orthoptist en houd u daar zoveel mogelijk aan. Dit weekschema kan ook worden uitgedeeld aan andere betrokkenen (kleuterleidsters, leerkrachten, enz.) om ervoor te zorgen dat de oogpleister continu wordt gedragen. Voor het kind wordt het gemakkelijker als de behandeling van scheelzien met oogpleisters een vaste plaats krijgt in zijn leven, net zoals het dagelijkse tandenpoetsen. De eenvoudigste manier is overigens om het oog van uw kind af te plakken op momenten dat zijn aandacht op andere dingen is gericht, zoals tijdens het spelen, de kleuterschool of het spelen op de pc.

Tijd geven

Onmiddellijk na het afplakken moet het kind zich eerst aanpassen aan de veranderde visuele indruk. Het minder goede oog neemt vanaf dan alleen het zien over. Dit is in het begin vreemd voor het kind. Pas na een paar minuten raakt het kind gewend aan het nieuwe gezichtsvermogen. Om uw kind niet te ontmoedigen, geeft u het de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving voordat u met de activiteiten begint.

Afleiden tijdens het dragen

Terwijl uw kind de oogpleister draagt, kunt u het afleiden, zodat het zich niet te veel op de beperking concentreert. Tekenen, knutselen of lezen bevorderen zelfs de voortgang van de therapie, omdat het zwakkere oog meer belast wordt. Het is belangrijk dat uw kind actief is en de oogpleister het niet belemmert. Dan gaat de tijd waarin het oog is afgeplakt sneller voorbij voor het kind. Maak het dragen ervan leuk en gebruik de tijd op de kleuterschool of bij het tv-kijken.

Belonen

Aangezien het uiteindelijke doel van het dragen van de oogpleister, beter zien, vaak ongrijpbaar is en geen echte stimulans voor een kind, is het raadzaam om het een ander soort beloning aan te bieden. U kunt een beloningssysteem invoeren waarbij u uw kind na een week of wanneer de motivatieposter vol is, een beloning krijgt (snoep, bezoek aan de dierentuin, gaan zwemmen, etc.). De gedragen oogpleisters kunnen na het dragen op een kaart worden geplakt, die wordt dan gebruikt als cadeaubon. Op de achterkant staan kleine verrassingen. Na een bepaalde periode (bijv. 1 week) mag uw kind een kaart trekken. Op deze manier combineert het kind de oogpleistertherapie met iets positiefs.

Een dagboek bijhouden

Na het dragen kan de oogpleister ook in een dagboek worden geplakt. Uw kind kan dan opschrijven of tekenen wat het met de oogpleister heeft beleefd. Op deze manier kan het verwerken hoe het zich voelde tijdens het dragen van de pleister. Bovendien bevordert het de creativiteit van uw kind. Met het dagboek heeft uw kind altijd een mooie herinnering aan de tijd van de oogpleistertherapie.

De oogpleister als modieus snufje

Houd een modeshow met uw kind, waarop het de oogpleisters mag presenteren. Uw kind kan zich, al naargelang de oogpleister, bijvoorbeeld als voetballer, prinses of cowboy, verkleden. Fotografeer uw kind met de oogpleister en maak een prachtig fotoalbum van modeshows en oogpleisters. Zo kan uw kind met eigen ogen zien hoe goed de oogpleisters bij hem passen - en is het gemotiveerder.

Als u zelf een aantal trucs heeft ontwikkeld om uw kind te motiveren om oogpleisters te dragen, zouden we het zeer op prijs stellen als u deze met ons zou willen delen, zodat we ze hier kunnen publiceren en zo andere ouders kunnen ondersteunen.

We kijken uit naar uw suggesties - we kijken eruit naar uw contactopname.