Preventie en behandeling Hoe vroeger de diagnose, hoe beter de resultaten van de behandeling

Preventie:

Aangezien er in de kleuterleeftijd geen duidelijke tekenen zijn van functionele gezichtszwakte (amblyopie), adviseren orthoptisten en oogartsen om alle kinderen tussen twee en drie jaar oud een orthoptisch onderzoek bij de oogarts te laten ondergaan. Oogartsen en oogklinieken zijn gespecialiseerd in deze aandoeningen.

Behandeling:

Meestal merken ouders of familieleden de cosmetische scheelziendheid op, wat dan leidt tot een bezoek aan de oogarts of de orthoptist. Daar worden de ogen uitgebreid onderzocht en worden, afhankelijk van het individuele geval, de nodige maatregelen genomen.
De therapie heeft tot doel om de gezichtsscherpte te normaliseren en beide ogen correct te laten samenwerken. Daarbij wordt erg veel belang gehecht aan de behandeling van amblyopie. Amblyopie is de functionele vermindering van het zicht die alleen tijdens de vroege kinderjaren met succes kan worden behandeld. Het zicht ontwikkelt zich in de eerste levensjaren na de geboorte en is tijdens deze fase uiterst kwetsbaar.

Voor de behandeling of preventie (profylaxe) van amblyopie wordt de pleister- of occlusiebehandeling door een oogarts of orthoptist gestart en nauwlettend gevolgd. De pleistertherapie wordt altijd individueel op het kind en de onderliggende ziekte afgestemd. Het afdekken van het beter ziende en/of niet-loensende oog moet tot een beter zicht van het zwakkere oog leiden. Naast een occlusiebehandeling wordt vaak ook een bril voorgeschreven om visuele defecten in een vroeg stadium te corrigeren en daarmee voorwaarden te scheppen voor een normale ontwikkeling van de gezichtsscherpte in beide ogen.
Een mogelijk noodzakelijke operatie van het scheelzien maakt deel uit van de behandelingsprocedure.

De houding en hulp van de ouders tijdens de therapie dragen in belangrijke mate bij aan het succes. Kinderen moeten regelmatig worden geprezen voor hun medewerking en uitleg krijgen over de vorderingen. Er is een reeks motivatieartikelen die het dragen van de pleister voor kinderen gemakkelijker maakt en hen aanzet om mee te blijven werken.