Scheelzien bij baby's Scheelzien bij baby's en kinderen

Scheelzien (strabisme) wordt wel de meest permanente of steeds weer optredende afwijkende stand van één of beide ogen genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aangeboren scheelzien bij baby's en kinderen en verworven scheelzien op latere leeftijd.

Bij scheelzien kijken beide ogen niet in dezelfde richting. Om scheelzien effectief te kunnen behandelen, dient dit al bij loensende baby's en kleuters te worden onderkend en behandeld. Al op driejarige leeftijd neemt de kans op een succesvolle behandeling van aangeboren scheelzien aanzienlijk af. Aan het begin van de schoolgaande leeftijd kan bij een bestaande gezichtszwakte door loensen (amblyopie) meestal geen volledige gezichtsscherpte meer worden bereikt.

Een bijzondere vorm van scheelzien is het zogenaamde microstrabisme. Dit is dermate gering dat het cosmetisch helemaal niet of nauwelijks opvalt. Toch leidt deze afwijking, net als grotere afwijkingen, tot onmiskenbare stoornissen aan het dubbelzijdig zicht.

Scheelzien is niet ongevaarlijk en niet enkel een klein opvallend cosmetisch kenmerk van de baby of het kind, maar kan naast de eenzijdige gezichtszwakte vaak ook een ernstige aantasting van het driedimensionale dubbelzijdig zicht bewerkstelligen. Alleen door een vroegtijdig orthoptisch oogonderzoek door de oogarts en een vroege behandeling, meestal door het dragen van oogpleisters in combinatie met een bril en zo nodig een operatieve ingreep, kan dit worden opgevangen.

Met de ingreep wordt de afwijkende stand van de ogen gecorrigeerd; de behandeling van scheelzien met kinderpleisters en bril heeft tot doel om de visuele prestaties te verbeteren. Oogafdelingen met orthoptie zijn gespecialiseerd in dit soort onderzoeken en behandelingen. Omdat er in de kleuterleeftijd geen duidelijke, zelf waarneembare oorzaken en kenmerken zijn die wijzen op een functionele gezichtszwakte (amblyopie), moeten alle kinderen naast de aangeboden preventieve onderzoeken in het tweede levensjaar ook orthoptisch door de oogarts op scheelzien en eventuele visuele stoornissen worden onderzocht.